Trwa rekrutacja na studia II stopnia w PŁ

1355 miejsc przygotowaliśmy dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia w Politechnice Łódzkiej. Rekrutacja rozpoczęła się 1 czerwca, ale dokumenty przyjmujemy aż do 21 września.

Letni nabór na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 prowadzimy na 23 kierunki, z czego na 5 również w języku angielskim. Można też aplikować na studia niestacjonarne, na które przygotowaliśmy 525 miejsc. Dokładna lista kierunków oraz limity przyjęć na każdy z nich, dostępna jest w zakładce na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/pl/lista-kierunkow.

W tym roku prowadzimy nabór na 3 różne specjalności na kierunku budownictwo:

 • budownictwo mostowe i drogowe – studia stacjonarne (30 miejsc)
 • budownictwo drogowe – studia niestacjonarne (30 miejsc)
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie – studia stacjonarne (90 miejsc) i studia niestacjonarne (60 miejsc)

Studia magisterskie w języku angielskim można wybierać spośród pięciu poniższych kierunków prowadzonych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego:

 • mechanika i budowa maszyn (Advanced Mechanical Engineering)
 • elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science)
 • informatyka (Computer Science & Information Technology)
 • zarządzanie (Management)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering)

PROCES KWALIFIKACJI

Przypominamy kilka informacji związanych z aplikowaniem na studia II stopnia. W rekrutacji bierzemy pod uwagę ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzamy na uczelni. Szczegóły dotyczące przeliczania punktów z dyplomu znajdują się na stronie internetowej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Każdy wydział PŁ prowadzący rekrutację na studia II stopnia określa zakres rozmów kwalifikacyjnych, które obowiązują kandydatów. W tym roku rozmów kwalifikacyjnych nie przewiduje się na kierunki prowadzone przez wydziały: Mechaniczny, EEIA, FTIMS, ZiIP (poza kierunkiem zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz IPOŚ. Na pozostałych wydziałach będą przeprowadzone rozmowy, których szczegółowe zakresy są dostępne na stronie.

TYTUŁY ZAWODOWE WYMAGANE NA DANY KIERUNEK

Na uzupełniające studia magisterskie przyjmujemy kandydatów po wielu różnych kierunkach I stopnia. Jednostki prowadzące studia w PŁ określają tytuły zawodowe oraz kierunki studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek. Dokładne informacje na ten temat znaleźć można na stronie rekrutacji.

DOKUMENTY

Aplikacja na studia magisterskie w PŁ w pierwszej kolejności polega na złożeniu odpowiednich dokumentów. Należy przygotować poniżej przedstawione:

 • podanie o przyjęcie na studia – wydrukowane z portalu
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • fotografia – 1 sztuka
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/pl/dokumenty-II można znaleźć szczegóły dotyczące odpisu dyplomu czy wzoru opisu teczki, w jakiej należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Wszystkim osobom zainteresowanym rozpoczęciem studiów magisterskich w Łodzi, na Politechnice życzymy sukcesów na obronach prac i trafnych wyborów dalszego kształcenia.

Źródło: Informacje Politechniki Łódzkiej