Technikum Automatyki i Robotyki powstanie we współpracy ŁSSE i PŁ


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Politechnika Łódzka podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Technikum Automatyki i Robotyki. Otwarcie unikalnej w Łodzi szkoły planowane jest na 1 września 2018 r.

Koncepcja utworzenia szkoły kształcącej specjalistów z zakresu automatyki i robotyki na poziomie ponadgimnazjalnym jest odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. Nowoczesny przemysł tworzy coraz więcej miejsc pracy z zdaniami przy w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Ten kierunek dostępny jest na studiach, dlatego ŁSSE zabiega o uznanie inicjatywy powołania Technikum Automatyki i Robotyki za eksperyment pedagogiczny.

Strategicznym Partnerem projektu jest Politechnika Łódzka, która udostępni swoje specjalistyczne laboratoria do realizacji zajęć praktycznych dla uczniów. Jak powiedział rektor PŁ, prof Sławomir Wiak:
Politechnika Łódzka ma laboratoria i przestrzenie do zajęć wyspecjalizowanych. Przedsiębiorcy potrzebują dobrze wykształconych techników do obsługi skomplikowanych stanowisk pracy i nie zawsze muszą to być inżynierowie.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna chce, aby w klasyfikacji zawodów znalazł się technik automatyki i robotyki. Otworzy to możliwość przygotowania średniej kadry technicznej na konkretne zapotrzebowania dla pracodawców, w tym w szczególności inwestorów ŁSSE. Absolwent szkoły, poza przygotowaniem zawodowym, ma zyskać umiejętność elastycznego funkcjonowania na rynku pracy.

Źródło: www.p.lodz.pl