Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ z kolejnym partnerem z PAN

Szkoła Doktorska BioMedChem ma kolejnego partnera naukowego, który jeszcze bardziej podniesie poziom badawczy i dydaktyczny tej jednostki. Czwartą współprowadzącą Szkołę Instytucją zostało Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) pod auspicjami UNESCO. Szkoła Doktorska BioMedChem została utworzona w 2019 r. w porozumieniu przez trzy podmioty, tj. Uniwersytet Łódzki, reprezentujący nauki biologiczne i chemiczne, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, reprezentujący nauki medyczne oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, reprezentujący nauki chemiczne.

Przystąpienie Nowego Partnera poszerza interdyscyplinarność Szkoły Doktorskiej BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi. Doktoranci zyskają dostęp do wyposażenia badawczego kolejnego Instytutu oraz zdobędą możliwość prowadzenia badań pod kierunkiem cieszących się światową renomą uczonych, co przyczyni się do wzmocnienia poziomu badań naukowych i edukacji prowadzonej na terenie województwa łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki stawia mocno na kształcenie doktorantów, bo to po prostu przyszłość naszej uczelni. Staramy się więc zapewnić im optymalne warunki do rozwoju, który na poziomie studiów III stopnia jest już niezwykle skrupulatnie weryfikowany. Dlatego też narzędzia do tego celu muszą być jak najlepsze, a to gwarantuje nam partnerstwo z ERCE PAN. Bardzo dziękuję Dyrekcji Instytutu, że zdecydowała się na ten krok, jestem pewna, że jest to początek wspaniałej współpracy. Obszar związany z ekologią jest dla nas niezwykle ważny – mówi rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska.

W uroczystości uczestniczyli również prof. dr. hab. Jarosław Dziadek – dyrektor Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Marek Potrzebowski, dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Katarzyna Izydorczyk (prof. ERCE PAN) – dyrektor Instytutu ERCE PAN oraz dr hab. Katarzyna Dzitko (prof. UŁ) – dyrektor SD BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi.

Więcej informacji na stronie

Źródło: BioMedChem UŁ