Święto Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka świętowała 74. urodziny Na uczelni gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Wygłaszając przemówienie rektor prof. Sławomir Wiak nawiązał do przygotowań Politechniki Łódzkiej do wdrożenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Reforma stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju Politechniki Łódzkiej oraz daje szansę na wzmocnienie pozycji naszej uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej ale stawia też przed nami wszystkimi wyzwania – mówił rektorWiak.W Politechnice Łódzkiej trwają prace 10 zespołów rektorskich, przygotowujących naszą uczelnię do wdrożenia reformy w obszarach: strategii, nowego statutu, kształcenia, nauki i szkół doktorskich, spraw studenckich i pomocy materialnej, spraw pracowniczych, współpracy z otoczeniem gospodarczym, budżetu i finansów, internacjonalizacji oraz informatyzacji.

Rektor wskazał też najnowsze osiągnięcia naukowe, w szczególności te, które przynoszą efekty aplikacyjne, odpowiadają na aktualne problemy społeczne oraz wpisują się w światowy nurt badań. Wśród aktualnie realizowanych wyzwań prof. Wiak wymienił projekt pilotażowy 5G w kampusie Politechniki Łódzkiej. – Jego bezpośrednim celem jest zbudowanie platformy pilotażowej, która po okresie badań i testów, będzie mogła stanowić podstawę dla przedsiębiorstw do przygotowania aplikacji dla nowych innowacyjnych usług możliwych do realizacji z użyciem sieci 5G..

Mówił też o Centrum Mistrzostwa Informatycznego projekcie dofinansowanym z Programu Polska Cyfrowa, który ma przyczynić się do podniesienia kompetencji w zakresie IT kadry dydaktycznej – 1500 osób prowadzącej koła informatyczne oraz 12 tysięcy uczniów. Uzyskana w ostatnim czasie kwota 30 milionów złotych z programu POWER zostanie wykorzystana na działania, które dotyczyć będą programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.

W czasie uroczystego posiedzenia Senatu wyróżniono kilkunastu studentów i absolwentów, którzy otrzymali nagrody za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia na studiach. Nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej przyznano naukowcom za najlepszą publikację, za największą liczbę cytowań, najbardziej wartościowe wdrożenie oraz dla najmłodszego autora publikacji.

Szczególnym punktem programu obchodów 74. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowo powstającego gmachu „Alchemium – magia chemii jutra”. Całkowity koszt budowy to 113, 1 mln zł. Uczelnia otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 97,5 mln zł.

Prężnie działające uczelnie wykorzystujące nowe technologie i korzystające z innowacyjnych sprzętów są kluczem do rozwoju naszego państwa. Wdrażając nową reformę zależało nam, żeby wspierać ośrodki naukowe, które pragną wzmocnić swoją pozycję i zaistnieć na arenie zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Z tego wsparcia ministerstwa w kwocie blisko 100 mln złotych skorzystała również Politechnika Łódzka. Niezmiernie się cieszę, że w Łodzi powstanie gmach „Alchemium – magia chemii jutra”. Nowoczesne centrum konferencyjno-dydaktyczne oraz laboratoria chemiczne z pewnością przyczynią się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Mam nadzieję, że to miejsce wykształci wielu wybitnych naukowców – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Generalnym wykonawcą rozpoczętego pierwszego etapu inwestycji jest firma Budimex S.A. W etapie tym, zaplanowanym do roku 2020, powstanie centrum konferencyjno-dydaktyczne. Znajdzie się w nim aula na 500 osób, rozciągająca się przez trzy górne kondygnacje, z możliwością podziału na dwie części. Miejsce to wyposażone zostanie w system tłumaczeń symultanicznych, sceniczne oświetlenie i nowoczesny sprzęt multimedialny. W budynku znajdzie się również Sala Senatu na 100 osób, pracownie komputerowe oraz audytoria, a także pomieszczenia biurowe, w tym dziekanat Wydziału Chemicznego. W części podziemnej Alchemium znajdzie się garaż i pomieszczenia techniczne. W nowoczesną architekturę obiektu wkomponowano fragment budynku pofabrycznego Szaji Rosenblatta z XIX wieku.

Cieszę, że Wydział Chemiczny, którego tradycje sięgają 1945 roku, a więc samych początków istnienia Politechniki Łódzkiej, wreszcie doczeka się nowoczesnej infrastruktury odpowiadającej na potrzeby naukowców i studentów. Skala tej inwestycji jest imponująca. Naszej uczelni niezwykle potrzebne jest reprezentacyjne i wielofunkcyjne centrum konferencyjne. Politechnika Łódzka jest organizatorem wielu wydarzeń, które wymagają odpowiedniego zaplecza, dlatego cała społeczność akademicka kibicuje tej inwestycji – mówił rektor prof. Sławomir Wiak.

W drugim etapie, w latach 2021-2024, powstaną dwa budynki, w których znajdą się laboratoria chemiczne oraz naukowe. Całość stanowić będzie kompleks trzech budynków o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej, o powierzchni 27 tys. m2.

Na akcie erekcyjnym odczytanym i podpisanym przez rektora PŁ, swoje podpisy złożyli także m.in. wicepremier i minister nauki, przedstawiciele władz miasta i regionu, władz Wydziału Chemicznego, zarządu firmy Budimex S.A. oraz duchowieństwa.

Dodatkową atrakcją uroczystości, przygotowaną przez chemików, była wizyta historycznych postaci związanych z rozwojem chemii na przestrzeni dziejów. Wśród gości pojawili się m.in.: Demokryt z Abdery, alchemik arabski Dżabir ibn Hajjan, Antoine Lavoisier, John Dalton, Dmitrij Mendelejew, Maria Skłodowska-Curie i jej uczennica prof. Alicja Dorabialska, związana od 1945 roku z Politechniką Łódzką.

Akt erekcyjny spoczął w tubie przyniesionej przez alchemika. Przez jakiś czas nie było jej widać spod gęstej chmury białego dymu. Zgodnie ze zwyczajem osoby, które złożyły podpis na akcie erekcyjnym, chwyciły za kielnie, by zamurować dokument w specjalnym sarkofagu, umieszczonym później w miejscu, w którym ma pozostać na wieki.

Źródło: Politechnika Łódzka