Święto nauki w Politechnice Łódzkiej

Ponad 200 naukowców świętowało chwile szczególnie ważne w ich karierze naukowej i zawodowej. W Auli im. prof. Tadeusza Paryjczaka w Alchemium odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone promocjom doktorskim i habilitacyjnym oraz wręczeniu odznaczeń.

W Politechnice Łódzkiej prowadzone są badania w dwunastu dyscyplinach, więc wyróżnieni naukowcy reprezentują różne obszary badań: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki rolnicze oraz nauki społeczne. Awans naukowy jest świętem i celebracją zamykającą jakiś etap i jednocześnie otwierającą kolejny.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik, inaugurując uroczystość powiedział do wyróżnianych naukowców

 – Przyznane dziś odznaczenia i wręczone dyplomy są dowodem, że swoją pracą zbudowaliście Państwo obecną pozycje PŁ. Jesteście współautorami jej wielu sukcesów, a efekty Państwa wytężonej pracy naukowej są chlubą naszej uczelni.

Rektor wręczył dyplomy doktora habilitowanego 17 naukowcom, a dyplomy doktora 85. Wszystkim wyróżnionym życzył, aby kolejne chwile spędzone na pracy w murach uczelni przyniosły im dalszą zawodową realizację.

Odznaczenia 

Szczególnie zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, które w imieniu Prezydenta RP wręczył wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dr inż. Ryszard Pawełek, dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ oraz dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ.

Srebrny Krzyż Zasługi: dr hab. inż. Ireneusz Głowacki, prof. PŁ, dr Wojciech Grudziński, prof. Leszek Klimek, dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. PŁ, prof. Joanna Leszczyńska, dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, prof. Tadeusz Urban i prof. Jerzy Zgraja.

Brązowy Krzyż Zasługi: dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ, dr inż. Robert Pietrasik, dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ, dr Aleksandra Wypych-Puszkarz.

Wojewoda Bocheński, gratulując odznaczonym powiedział – Rozwój Łodzi nie byłby możliwy bez kadry naukowej, bez inżynierów, bez absolwentów, bez wkładu intelektualnego, który pochodzi właśnie z murów Politechniki Łódzkiej.

Liczna grupa osób została doceniona za swoją wyjątkową aktywność dla rozwoju edukacji, oświaty i własnej Alma Mater. Łódzki Wicekurator Oświaty Andrzej Krych wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej aż 39 osobom. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” otrzymało 37 pracowników uczelni oraz 14 osób reprezentujących zagraniczne uczelni i polskie firmy. To cenione wyróżnienie wręczył rektor prof. Krzysztof Jóźwik.

 

Źródło: Politechnika Łódzka