Sukces studentów Politechniki Łódzkiej

Projekt GUST realizowany w Studenckim Kole Naukowym Energetyków zdobył pierwsze miejsce w kategorii EKOinnowacyjny Projekt Studencki w ogólnopolskim konkursie Ekoinnowatorzy 2020.

Celem konkursu jest wybór rozwiązań proekologicznych, których autorami są studenci polskich uczelni. W tym roku odbywał się w trzech kategoriach EKOinnowacyjny Projekt Studencki, EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student – EKOinnowator.

Zgłoszenie projektu do konkursu było pierwszym krokiem, w trzyetapowej procedurze.

– Drugim etap obejmował udział członków projektu w szkoleniach online oraz wykonanie zadań związanych z ich tematyką – wyjaśnia Anna Baszczyńska, lider projektu GUST. – Było to dla nas cenne doświadczenie, ponieważ szkolenia dotyczyły ważnych dla projektantów oraz przyszłych inżynierów obszarów działania. Począwszy od prowadzenia badań naukowych, przez przygotowanie publikacji, po prezentację wyników. Szeroko omawiane były również kwestie pracy zespołu projektowego. Dużą uwagę poświęcono też aspektom środowiskowym w działalności badawczej i komercyjnej. 

W trakcie ostatniego etapu konkursu – gali finałowej – GUST rywalizował z 10 projektami. Każdy zespół musiał w kilka minut zaprezentować projektu, omawiając jego osiągnięcia, innowacyjność i oryginalność w zakresie związanym z zagadnieniami energii i środowiska, a także potencjał biznesowy.

– Nasza działalność oraz bardzo wysoka punktacja uzyskana w etapie obejmującym cykl szkoleń i związane z nimi zadania, została doceniona przez jury. Projekt GUST zajął 1. miejsce w konkursie, otrzymując nagrodę pieniężną – mówi z dumą Anna Baszczyńska.

Zespół czeka w tej chwili na wydanie pamiątkowego albumu z konkursu. Jak podkreśla liderka GUST – Będzie nam przypominał, że mimo tak ciężkiej sytuacji, pracy jedynie w sposób zdalny, zdobywamy kolejne osiągnięcia, z dumą reprezentując Politechnikę Łódzką. 

Organizatorem konkursu był Instytut Zrównoważonej Energetyki – Institute of Sustainable Energy.

O projekcie 

Projekt GUST to przedsięwzięcie zrzeszające studentów z różnych dziedzin i wydziałów. Głównym celem projektu jest konstruowanie i udoskonalanie prototypu przydomowej turbiny wiatrowej. Ma ona za zadanie pokryć przynajmniej częściowo codzienne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną, jak również przyczynić się do redukcji kosztów i zwiększenia oszczędności. Innowacyjność tego projektu tkwi już w samej idei zmniejszenia turbiny wiatrowej do użytku w obszarze ogniska domowego. Co więcej, nowatorskim rozwiązaniem jest również jej modułowość, wykorzystanie druku 3D oraz materiałów ekologicznych.