Sukces Politechniki Łódzkiej w programie Inkubator Innowacyjności 4.0

Politechnika Łódzka jako lider projektu złożonego wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskała dofinansowanie 1 899 100  zł (w tym 1 179 100  dla PŁ) na bezpośrednie wsparcie prac badawczych mających zastosowanie w przemyśle. Projekt został sklasyfikowany na II miejscu listy rankingowej wśród 37 ocenionych projektów, tuż za Uniwersytetem Warszawskim. 

Zgodnie z przyjętą strategią Politechnika Łódzka prowadzi intensywną współpracę z otoczeniem gospodarczym, zwracając szczególną uwagę na projekty o charakterze aplikacyjnym. Uważam, że naszą misją jest innowacyjność w nauce i badaniach. Jednym z najważniejszych elementów jest komercjalizacja projektów początkowo rozwijanych w laboratoriach uczelni – mówi rektor PŁ prof. Sławomir Wiak.

Projekt prowadzony będzie przez Centrum Współpracy z Gospodarką Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. – Zespoły badawcze z naszej uczelni oraz Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Długosza będą mogły uzyskać granty na projekty, które w przyszłości będą komercjalizowane przez powstające spin offy, sprzedaż praw lub udzielenie licencji. W ramach działań zespołu CWGITT będą także promowane na rynkach międzynarodowych uczelniane wynalazki – podkreśla Grzegorz Kierner, dyrektor Centrum.

To już trzeci projekt realizowany przez uczelnię, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie ich komercjalizacji.

Źródło: www.p.lodz.pl