Sukces grantowy Profesor UŁ

Profesor Maria Bryszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego została laureatką konkursu Beethoven Life otrzymując najwyższe oceny swojego projektu. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Profesor Bryszewska jest kierownikiem Katedry Biofizyki Ogólnej, której tematyka badań skupia się głównie na nanocząstkach i możliwościach ich zastosowania w biomedycynie.

Tytuł zwycięskiego projektu to „Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc – synteza, analiza toksykologiczna i ocena biologiczno-terapeutyczna”. Na realizację badań przyznano 1 039 710 zł.

Rozstrzygnięty ostatnio BEETHOVEN LIFE 1 jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. W pierwszej edycji tego konkursu do finansowania skierowano dziesięć spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano niemal 11,5 mln zł.

BEETHOVEN LIFE 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Serdecznie gratulujemy!


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ