Sukces ESN UŁ!

Projekt „Mentor”, prowadzony przez Erasmus Student Network UŁ we współpracy z Biurem Współpracy z Zagranicą, otrzymał wyróżnienie w postaci Honourable Mention. Wyróżnienie to, przyznane przez ESN International (jedna z największych europejskich sieci studenckich), jest wyrazem uznania najlepszych praktyk w obszarze HR.

W ramach projektu „Mentor” w roku akademickim 2019/2020 wspólnie przeszkoliliśmy ponad 130 studentów z zakresu wielokulturowości, umiejętności miękkich oraz wspierania nowych studentów zagranicznych w UŁ. Tak przygotowani Mentorzy – studenci UŁ – z wielkim sercem i zaangażowaniem pomagali nowym studentom zagranicznym naszej uczelni odnaleźć się w jej murach, w akademiku, załatwić sprawy bieżące i całkowicie nowe dla gości z zagranicy. Dodatkowo, Mentorzy ułatwili poznanie miasta, wskazali w nim ciekawe miejsca oraz wspierali, gdy bariera językowa okazywała się przeszkodą – byli przyjacielem-przewodnikiem. W zamian za pomoc Mentorzy zyskali nie tylko wdzięczność przydzielonych im pod opiekę studentów, ale najczęściej również przyjaźń na lata.

Warto zaznaczyć, że najbardziej wytrwali i zmotywowani do pomocy innym otrzymali gadżety, które wyróżniły ich spośród pozostałych studentów UŁ. Było to możliwe dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach programu „Welcome to Poland. Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego” (BUILD UP).” Program będzie kontynuowany również w kolejnym semestrze, dlatego już teraz zachęcamy wszystkich studentów UŁ do zgłaszania się na email: mentor.uni.lodz@esn.pl

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl