Stypendium w CERN w Szwajcarii dla studentów

Do 31 października można składać wnioski o stypendium w Szwajcarii w CERN’s Technical Student Programme trwające od 4 do 12 miesięcy.

CERN’s Technical Student Programme to program stażowo-szkoleniowy przeznaczony dla studentów studiów licencjackich lub inżynierskich fizyki stosowanej, inżynierii oraz informatyki.

Wymagania wobec kandydatów:
• narodowość kraju członkowskiego CERN, w tym Polski;
• status studenta studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunkach tj. fizyka stosowana, informatyka, matematyka, elektryka, elektronika, inżynieria lądowa, wodna i mechaniczna, fizyka jądrowa, materiałoznawstwo, , bezpieczeństwo i ochrona środowiska, geodezja itp.;
• aplikować na stypendium nie mogą studenci fizyki eksperymentalnej i teoretycznej;
• ukończone minimum 18 miesięcy studiów;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Szczegóły oferty stypendialnej:
• uczestnicy stypendium otrzymują status studenta w pełnym wymiarze godzin;
• stypendium w wysokości 3283 CHF miesięcznie przez 4 do 12 miesięcy na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania podczas stypendium w Genewie oraz dietę dojazdową;
• stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego i NWW na czas trwania stypendium;

Więcej na stronie https://jobs.web.cern.ch/join-us/technical-student-programme

Źródło: www.p.lodz.pl

PL_CERN