STYPENDIUM od firmy SII dla studenta INFORMATYKI PŁ


Kolejna szansa na STYPENDIUM dla studenta Informatyki lub kierunków pokrewnych! Aplikuj o STYPENDIUM SII!

O stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych, trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który studiuje na kierunku: Informatyka lub pokrewnym oraz uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej.

Aplikuj do 27 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_Sii.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/sii/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/