STYPENDIUM od firmy PHILIPS dla studentów UŁ lub PŁ

Studiujesz filologię germańską lub romańską, albo lingwistykę na UŁ bądź Management and Production Engineering lub Gestion Et Technologie na PŁ? Masz szanse na jednorazowe stypendium w wysokości 8000 zł od firmy PHILIPS!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:
– studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Management and Production Engineering; na kierunku Gestion Et Technologie;
– studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Filologia Germańska; na kierunku Filologia Romańska; na kierunku Lingwistyka dla Biznesu; na kierunku Lingwistyka w Komunikacji Specjalistycznej.

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY