STYPENDIUM od AMAZON dla studenta FIZYKI!

Daj się DOCENIĆ firmie AMAZON FULFILLMENT CENTER i ciesz się jednorazowym stypendium w kwocie 8000 zł brutto!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

  • studiuje na Politechnice Łódzkiej na kierunku Fizyka techniczna na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej;
  • studiuje na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Fizyka na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej;
  • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
  • posiada doświadczenie zdobyte w organizacjach studenckich lub kołach naukowych.

 

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY