Stypendium konferencyjne – RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela

Stypendium konferencyjne Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego na udział w RSA Annual Conference 2019 w Santiago de Compostela.

O konferencji
Data i miejsce: 5-7 czerwca 2019 r., Santiago de Compostela, Hiszpania
Temat przewodni: Pushing Regions beyond their Borders
Więcej informacji: www.regionalstudies.org/events/pushing-regions-beyond-their-borders/

O stypendium
Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association (www.rsa.uw.edu.pl) oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
O stypendium mogą ubiegać się studenci oraz młodzi naukowcy do 35. roku życia
Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł
Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt

Jak ubiegać się o stypendium?
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Santiago 2019”

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2019 r. (do końca dnia)

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 22 lutego 2019 r
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Santiago 2018”)

Źródło: Informacje Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i lokalnych EUROREG