STYPENDIUM dla studenta PRAWA od OBLIGO!

Jesteś na ostatnim roku PRAWA? Masz szansę na STYPENDIUM od OBLIGO!

O Stypendium może się ubiegać Student piątego roku studiów jednolitych lub drugiego roku studiów drugiego stopnia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który:
− studiuje na kierunku: Prawo,
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej.

Aplikuj do 26 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_Obligo.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/obligo/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/