STYPENDIUM dla studenta informatyki od LIKI MOBILE SOLUTIONS!

UWAGA studenci informatyki! Mamy dla Was kolejne STYPENDIUM! Tym razem od LIKI MOBILE SOLUTIONS!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:
– studiuje na kierunku Informatyka lub pokrewnym;
– uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej.

Aplikuj do 26 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2018/09/Regulamin_LikiMS.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-liki-mobile-solutions/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

ZAPRASZAMY!