Rekrutacja do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi zakończona!

Zakończyliśmy proces zgłoszeń do Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Wpłynęło 46 wniosków od tegorocznych maturzystów. Tegoroczni stypendyści pochodzą zarówno z Łodzi, regionu jak i całego kraju (Warszawy, Bydgoszczy, Bielska – Białej, Lublina, Tarnobrzegu, Jaworzna, Brzeska czy Istebnej.

Już wkrótce odbędzie się posiedzenie komisji stypendialnej złożonej z przedstawicieli łódzkich uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi, podczas którego oficjalnie zostaną przydzielone kwoty stypendiów.

Lista stypendystów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w połowie października 2022 r.