Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi czekają na olimpijczyków!

Jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tematycznych? Zamierzasz studiować na łódzkiej uczelni? Już od poniedziałku 20 czerwca możesz aplikować o Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi!

Jeśli jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej, i w październiku planujesz podjąć studia na łódzkiej uczelni po prostu wyślij dostępny na stronie www.mlodziwlodzi.pl elektroniczny wniosek stypendialny. Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022 r.

Wniosek  będzie dostępny od 20 czerwca na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia XII edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Możesz zdobyć stypendium nawet w wysokości 1500 zł miesięcznie (maksymalna wysokość) wypłacane przez pierwszy rok studiów!

Lista stypendystów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2022 r.

W razie pytań skontaktuj się z nami 42 638 44 64, mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl