Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku.

24 stycznia 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku.

Nabór wniosków trwać będzie do 18 lutego 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:

  • w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
  • przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania:

Źródło: www.lodzkie.pl