Stypendia ministra dla młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej 

Aż siedmioro młodych naukowców z Politechniki Łódzkiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Laureaci to osoby prowadzące innowacyjne badania naukowe, mające w swoim dorobku znaczące osiągnięcia, także na arenie międzynarodowej. 

Minister przyznał 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców ze zgłoszonych 1897 wniosków. W tej grupie jest 52 doktorantów.

Z Politechniki Łódzkiej stypendia otrzymało pięcioro młodych naukowców ze stopniem doktora inżyniera/doktora oraz dwóch doktorantów.

Są to jedyni laureaci reprezentujący łódzkie uczelnie.

Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik gratulując, mówi:

Jestem niezwykle dumny z sukcesu naszych naukowców, którzy już na początku swojej drogi zawodowej osiągnęli znaczące rezultaty, prowadząc innowacyjne badania. Cieszę się, że zdecydowali się oni rozwijać swoją pasję i karierę w Politechnice Łódzkiej, uczelni zapewniającej doskonałe perspektywy dla utalentowanych osób z dużym potencjałem naukowym.  

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r. z Politechniki Łódzkiej

  • dr inż. Monika Cysek-Pawlak z Instytutu Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Została doceniona za osiągnięcia w dziedzinie architektura i urbanistyka.

Czworo młodych badaczy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska otrzymało stypendia za wybitną działalność naukową w dziedzinie inżynieria chemiczna:

  • dr inż. Lucyna Bilińska z Katedry Inżynierii Molekularnej,
  • dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej,
  • dr inż. Maciej Jaskulski z Katedry Inżynierii Środowiska,
  • dr inż. Szymon Szufa z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Stypendystami są także doktoranci:

  • mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym, który ma znaczące osiągnięcia w dziedzinie inżynieria mechaniczna,
  • mgr inż. Damian Sokołowski z Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska doceniony za osiągnięcia w dziedzinie inżynieria lądowa i transport.

Stypendia zostały przyznane na trzy lata, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. 

Źródło: Informacje Rzeczniczki Prasowej Politechniki Łódzkiej