„Stypendia do potęgi” – rozpoczął się nabór do programu stypendialnego

Wystartowała XI edycja programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej. O jednorazowe stypendium w wysokości 5 000 zł mogą ubiegać się studenci I i II stopnia wszystkich wydziałów.

„Stypendia do potęgi”– konkurs na jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej to jedna z pierwszych inicjatyw Fundacji Politechniki Łódzkiej, która wpisała się na stałe w plan jej działań. Tegoroczny konkurs jest XI edycją programu. Został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej.

O jednorazowe stypendium mogą ubiegać się studenci I i II stopnia wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej. Kandydaci oceniani są w oparciu o takie kryteria jak: działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych, publikacje naukowe, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych lub artystycznych, praktyki, staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach indywidualnych i zespołowych, certyfikaty, współpraca z biznesem oraz inne, nie wymienione wyżej, spełniające kryteria rozwoju naukowego, artystycznego lub zawodowego. Wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu w skład której wchodzą: Rektor PŁ lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący Kapituły, Prezes Fundacji PŁ lub osoba przez niego wskazana, przedstawiciel Samorządu Studenckiego PŁ oraz przedstawiciele Mecenasów.

Do zacnego grona Mecenasów XI Edycji – fundatorów stypendiów, dołączyli już: Grupa Pietrucha (2 stypendia), Hitachi Energy (2 stypendia), Hexagon (1 stypendium), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (1 stypendium), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (3 stypendia), Makolab (1 stypendium), oraz Rossmann (1 stypendium).

Program „Stypendia do potęgi” ma na celu wspieranie rozwoju wybitnych studentów Politechniki Łódzkiej, co wpisuje się w cele statutowe Fundacji PŁ, która, oprócz podejmowania inicjatyw mających na celu wspomaganie procesu kształcenia,  stara się promować zaangażowanie studentów w trakcie studiów w projekty innowacyjne, konkursy, działalność naukową i społeczną. Nieodłącznym elementem takich działań jest budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Zaangażowanie partnerów świadczy o zainteresowaniu łódzkich przedsiębiorców inwestowaniem w młodych, zdolnych studentów, którzy w przyszłości będą wspierali rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Konkurs co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów Politechniki Łódzkiej. Jak dotąd w programie nagrodzono 107 studentów. Nasi laureaci to m.in. autorzy artykułów naukowych o charakterze międzynarodowym, uczestnicy wielu konferencji, a także uczestnicy projektów naukowo-badawczych, które są nagradzane i wyróżniane w krajowych oraz zagranicznych konkursach.

Szczegóły dotyczące terminów zarówno naboru aplikacji, jak i uroczystej Gali Rozdania Stypendiów już wkrótce.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.p.lodz.pl/