Stypendia dla studentów. Rekrutacja do programu Indeks Start2Star

Fundacji 2065 im. Lesława Pagi organizuje ogólnopolską akcję wspierania najzdolniejszych studentów pod nazwą Indeks Start2Star. Na dwudziestu laureatów czeka comiesięczne stypendium w wysokości 1300 zł.

534c171bb1967_k2Indeks Start2Star to projekt stypendialny, którego celem jest wspieranie młodych, zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach programu co roku wybieranych jest dwudziestu studentów z całej Polski. Każdy stypendysta otrzymuje co miesiąc 1300 złotych przez cały regulaminowy okres studiów.

Żeby zostać stypendystą należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce, ale równie ważna jest aktywność pozalekcyjna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych bądź sportowych, zaangażowanie społeczne czy szeroko rozumiana przedsiębiorczość.

Szukamy ludzi z pasją. Chcemy wspierać te osoby, które już w szkole średniej mają wizję swojej przyszłości i rozwijają swoje zainteresowania. – mówi Ewa Paga, prezes Fundacji 2065 im. Lesława Pagi. – Mimo bezpłatnego systemu edukacji studiowanie na dobrej uczelni to duży koszt. Zależy nam na tym, aby zdolni maturzyści nie musieli rezygnować ze swoich ambicji naukowych z powodu trudności finansowych.

Już 120 osób z całej Polski zostało stypendystami projektu Indeks Start2Star, a wartość przyznanych dotychczas stypendiów przekroczyła kwotę 6 milionów złotych. Nie ma znaczenia co się studiuje. Warunkiem przyznania stypendium jest zobowiązanie do przepracowania po studiach 5 lat w Polsce. – Chcemy w ten sposób zachęcić aktywnych, zdolnych ludzi do pozostania w kraju i udowodnić, że w Polsce można zrobić karierę zawodową – dodaje Ewa Paga.

Aby ubiegać się o stypendium należy wykazać w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią minimum 4,0, a miesięczny dochód w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych nie może przekroczyć 1000 zł na osobę. Równie ważna jest aktywność pozalekcyjna. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.

Żeby aplikować wystarczy wypełnić na stronie www.paga.org.pl formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz osiągnięć kandydata chcemy poznać jego uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i o przyznanie stypendium.

Spośród nadesłanych aplikacji komisja stypendialna wybiera sześćdziesiąt osób, które zaprasza w czerwcu na rozmowy kwalifikacyjne. Przyjazd kandydatów dofinansowany jest przez fundację. Podczas rozmów kandydaci mogą osobiście przekonać komisję, że to w nich warto zainwestować. Termin składania zgłoszeń upływa 16 maja 2014.