Stypendia dla olimpijczyków – VIII edycja programu rozpoczęta!

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej bądź tematycznej i właśnie rozpoczynasz studia w Łodzi? Aplikuj o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Łodzi.

Studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi. Zarówno spośród laureatów, jaki finalistów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje osobom reprezentującym olimpiady przedmiotowe i tematyczne których przedmioty wywodzą się z nauk ścisłych, przyrodniczych i językowych. Maksymalna wysokość stypendium to 1500 złotych miesięcznie.

Więcej informacji w zakładce Stypendia Miasta Łodzi