Aktualności z uczelni

Ponad 2,5 mln zł dla naukowców PŁ z programu OPUS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 23. Laureatami zostało 266 badaczek i badaczy: najwięcej projektów zrealizują przedstaw…

Biolodzy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania nad przełamaniem leko...

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania, które mają przełamać lekooporność nowotworów. Mog…

Chemiczka z PŁ wiceprezydentem europejskiego stowarzyszenia

Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, została wybrana wiceprezydentem europejskiego…

JESTEŚ STUDENTKĄ UCZELNI TECHNICZNEJ? DOŁĄCZ DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO...

Ruszyły zgłoszenia do piątej edycji programu Inżynierki 4.0 organizowanego przez firmę Siemens. W serii warsztatów i spotkań z ekspertami z…

Podsumowanie działań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezyd...

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi zakończyła połowę kadencji 2021-2024. W piątek 16 grudnia odbyło się pos…

Naukowiec z UŁ wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

Prof. Aleksander Welfe, ekonometryk i makroekonomista, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologi…

UMED beneficjentem dwóch projektów HORIZON EUROPE

Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi dwa projekty badawcze w ramach Horizon Europe Framework Programme. Kierowniki…

Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii na PŁ

Na Politechnice Łódzkiej otwarto w środę (14 grudnia), pierwszą w Polsce, pilotażową Pracownię Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT). B…

Projekt informatyków PŁ doceniony w konkursie „Dziecięcy szpital...

Gra komputerowa podczas badania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, opracowana w Instytucie Intormatyki na Wydziale Fizyki Technicznej…

Zwycięstwo studenta Wydziału Zarządzania UŁ w hackathonie

Jakub Kamiński, student Wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA), wraz z zespołem zwyciężył w hackathoni…

Na czele PAN w Łodzi 

Prof. Andrzej Bartoszewicz, naukowiec z Politechniki Łódzkiej, członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi z…

Liderka z Politechniki Łódzkiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki XIII edycji konkursu w programie LIDER. Na liście 49 zwycięskich projektów jest zgłoszony p…