Studentko, Studencie Zarządzaj Karierą! Połącz studia i karierę zawodową!

Projekt skierowany do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego!

Weź udział w kolejnej edycji Projektu! Czeka na Ciebie trzymiesięczny płatny staż w wymiarze połowy etatu (933,60 zł m-c), cykl bezpłatnych szkoleń, spotkania z doradcą zawodowym i coachem kariery.

Mamy do zaproponowania aż 80 staży, które możecie zrealizować w miesiącach październik – grudzień 2014!

Wśród Uczestników tej edycji Projektu aż 85% zrealizuje płatny staż zawodowy!

Zapoznaj się z Projektem i ofertami stażu na stronie www.staze.wz.uni.lodz.pl oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1k7y78QVAyp_tm9dYomGztgbJgZETeeKgyIp-OJupKDA/viewform

Harmonogram udziału w Projekcie:
1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – w sposób ciągły
2. Rozmowy rekrutacyjne do Projektu – czerwiec – lipiec 2014 r.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami – wrzesień 2014 r.
4. Szkolenia z zakresu kompetencji społeczno-personalnych – 6-7 września, 13-14 września, 20-21 września 2014 r.
5. Realizacja stażu w wymiarze połowy etatu – październik – grudzień 2014 r.
6. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) i coaching kariery – październik 2014 r. – luty 2015 r.
Zastrzegamy, że harmonogram może ulec zmianie.

Projekt skierowany do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego! Nie jesteś Naszym studentem? Zachęcamy do rekrutacji na studia na www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl

Zespół Projektu „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Program rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”.

www.staze.wz.uni.lodz.pl
staze@wz.uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 43

Źródło: Informacje Organizatora

plakat_WZ