Student WPiA UŁ w CD PROJEKT RED

Pisze dopiero pracę magisterską, a ma już za sobą praktyki w dziale prawnym polskiego giganta gier wideo. Michał Gralak wygrał najpierw ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów prawa, a potem został zaproszony do współpracy w CD PROJEKT RED. W przyszłości chciałby się zajmować sprawami z branży gier wideo. Sam jest w końcu graczem, a na seminarium ma możliwość dyskutować o takich sprawach, jak prawa autorskie do… Batmobilu.

Prawo gier wideo

W listopadzie 2018 roku ogłoszony został projekt Game Academy – czyli wspólna inicjatywa CD PROJEKT RED oraz Baker McKenzie. To skierowany do studentów i absolwentów prawa projekt edukacyjny, mający na celu pogłębienie wiedzy z dziedziny prawa gier wideo.

Po przejściu dwuetapowego procesu rekrutacji – składającego się z przesłania CV, listu motywacyjnego, a później rozwiązania dwóch kazusów, tj. zaproponowania swojej odpowiedzi na 2 problemy prawne – Michał został przyjęty na cykl 4 spotkań, w trakcie których mógł dowiedzieć się nieco więcej na temat rynku gier wideo, a także wyzwań stojących przed prawnikami zajmującymi się tym specyficznym działem prawa.
– W toku warsztatów omawiane były wyzwania towarzyszące pracy nad grami wideo, zarówno od strony biznesowej (tj. kwestie dotyczące produkcji i dystrybucji gier), jak i prawnej- w tym zakresie na plan pierwszy wysuwały się oczywiście zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, ale także z wdrażaniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych) – mówi Michał Gralak.
Po każdych zajęciach zadawana była również „praca domowa”. Polegała ona np. na ocenie ryzyka prawnego umieszczenia danej treści w grze komputerowej (były to często sytuacje z pogranicza naruszeń, wymagające nie tylko wiedzy prawnej, ale też znajomości popkultury) czy też na sporządzeniu projektu postanowień dotyczących tzw. polityki prywatności (w tym wypadku znaczenie miało nie tylko spełnienie przesłanek wynikających z odpowiedniego rozporządzenia, ale także wyczucie mindsetu odbiorcy dokumentu – tj. graczy).

Od Wiedźmina do Cyberpunka

Po zakończeniu szkolenia, Michał zgłosił się do działu prawnego CD PROJEKT RED, a następnie – po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej – został przyjęty na praktyki. Podobnie jak wcześniejsze szkolenie, praktyki te okazały się pełne ciekawych (i już nieco trudniejszych) zadań, związanych z ochroną szeroko rozumianej własności intelektualnej, w tym także z prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obrotem elektronicznym, czy też ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Magistrant UŁ zajmował się również kwestiami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem rynku gier wideo.
– W branży toczy się obecnie wiele różnorakich dyskusji, którym z uwagą przyglądają się wszyscy prawnicy zainteresowani obrotem elektronicznym. Szeroko komentowane były na przykład ostatnie poczynania dewelopera Epic Games, w ramach jego platformy dystrybucyjnej, tj. Epic Games Store, a zmierzające do osłabienia bardzo silnej pozycji platformy Steam. Głośnym echem odbiła się również niedawna dyskusja na temat loot boksów i ich prawnego charakteru, wyrażająca się w pytaniu czy mogą one stanowić formę hazardu. Inny ciekawy temat, który z uwagą śledziłem to problematyka prawnej oceny umieszczania w grach wideo układów tanecznych czy wykorzystywania w grach znaków towarowych – opowiada przyszły prawnik.
Wiele z powyższych dylematów nadal pozostaje nierozwiązanymi, co może na swój sposób cieszyć, bo oznacza ni mniej, ni więcej – iż pomoc prawna w ramach branży gier wideo jest i najprawdopodobniej nadal będzie potrzebna w przyszłości. Obecna praca zaś, stanowi wspaniałą okazję do doskonalenia warsztatu i nauki od najlepszych specjalistów.
– Możliwość bliskiej współpracy nie tylko z prawnikami, ale także deweloperami odpowiedzialnymi m.in. za serię gier „Wiedźmin” i nadchodzący „Cyberpunk 2077” jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i powodem do radości, choćby z uwagi na moje osobiste przywiązanie do obydwu wspomnianych tytułów – mówi Michał.
Gry wideo – w rozumieniu medium, jak i samej branży – rozwijają się coraz szybciej.
– Cieszy mnie to nie tylko jako przyszłego prawnika – który być może będzie miał okazję zajmować się tą interesująca i specyficzną dziedziną prawa w przyszłości – ale także jako odbiorcę popkultury i w końcu gracza – mówi Michał.
Downgrade i kradzież dóbr

W roku 2016 r., na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, wprowadzono do programu studiów prawniczych proseminarium z Prawa Własności Intelektualnej. W kolejnych latach utworzone zostały zajęcia seminaryjne z tego przedmiotu dla IV oraz V roku. Uczestnictwo w nim cieszy się spor,ym zainteresowaniem studentów, ale nie tylko. Nierzadko biorą w nim udział osoby spoza uczelni: adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, w tym także sądów apelacyjnych. Seminarium gościło w przeszłości również naukowców z innych ośrodków badawczych, w tym również z zagranicy.

Na czele zespołu, który często zajmuje się zupełnie nowymi obszarami prawa, stoją profesor Beata Giesen oraz doktor Krzysztof Kurosz – pracownicy Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Pomimo tego, że seminarium funkcjonuje zaledwie od 2,5 roku, może się ono już poszczycić organizacją konferencji naukowych, grantami badawczymi oraz publikacjami naukowymi, którego autorami są także studenci. Uczestnicy seminarium stworzyli zespół badawczy zajmujący się zagadnieniami prawa własności intelektualnej takimi jak np.- obrót grami komputerowymi, „kradzież” dóbr wirtualnych w grach sieciowych, czy zjawiska downgrade, ale nie tylko. W obszarze zainteresowań seminarzystów leży również tematyka ochrony: wizerunku, informacji czy też problematyka sztucznej inteligencji itd.

Uczestnicy seminarium chętnie brali udział w wydarzeniach naukowych organizowanych przez inne ośrodki naukowe w Polsce takich jak chociażby seminaria naukowe dla doktorantów, które regularnie odbywają się w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz konferencje naukowe. Duże zainteresowanie studentów problematyką związaną z prawem własności intelektualnej zaowocowało również założeniem Koła Ochrony Własności Intelektualnej, którego przewodniczącym jest właśnie Michał Gralak W przyszłym roku seminarzyści planują, wspólnie z kolegami z UJ, konferencję poświęconą Fashion Law.

Źródło: Centrum Promocji UŁ