Studencki Nobel 2014

To VI edycja konkursu na najlepszego studenta Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanego cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Swoją nazwą, ale także szlachetną ideą, nawiązuje do prestiżowych nagródim. Alfreda Nobla, wręczanych wybitnym osobistościom z całego świata. Dotychczasowe edycje konkursu obejmowane były Patronatem honorowym m.in.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno z państwowych, jak i prywatnych Szkół wyższych w Polsce, a przede wszystkim wyłonieniu najlepszego wśród najzdolniejszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla. W konkursie nagradzani są także najlepsi studenci w 9 branżach: nauki rolniczo – przyrodnicze, nauki ścisłe, inżynieryjne i techniczne, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, ekonomiczne, społeczne, humanistyczne oraz sport.
Kryteria
W pierwszej kolejności student powinien wyróżniać się wysoką średnią ocen (minimum 4.0). Dodatkowymi atutami, zwiększającymi szansę na zdobycie Studenckiego Nobla są m.in. aktywność naukowa, społeczna, publikacje, znajomość języków obcych, odbyte staże oraz wymiany zagraniczne. Uczestnikiem konkursu nie może być jednak student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich.
Przebieg
Konkurs główny przebiega w trzech etapach:
Uczelnianym (marzec – kwiecień), w którym najlepsi studenci z poszczególnych uczelni zostaną wyłonieni przez Uczelniane Komisje Konkursowe, złożone z Władz Uczelni oraz Samorządu Studentów.
Regionalnym (kwiecień – maj), wyłaniającym spośród zwycięzców pierwszego etapu najlepszego studenta województwa. Oceny dokona Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Rektorów ze wszystkich Uczelni, Patronów honorowych oraz przedstawicieli Sponsorów regionalnych.
Finałowym/Krajowym (czerwiec), gdzie Krajowa Komisja Konkursowa, w składzie: autorytetów ze świata nauki i biznesu, Ogólnopolskich Patronów honorowych i Sponsorów krajowych, wyłoni zwycięzcę – Studenckiego Nobla.
Natomiast Konkurs branżowy przeprowadzony będzie na etapie Uczelnianym oraz Krajowym. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie atrakcyjnych nagród (nagrody rzeczowe oraz pieniężne o wysokiej wartości), odbywać się będzie kolejno podczas uroczystych Gal Regionalnych oraz Gali Finałowej w Warszawie.
Region mazowiecki i łódzki
W tegorocznej edycji konkursu koordynatorem regionalnym dla województw mazowieckiego oraz łódzkiego jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej. Ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata, aktywne tworzenie studenckiej rzeczywistości, stanie na straży wszystkiego co młodzieżowe i studenckie, ale także doskonalenie własnych umiejętności i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego w przyjaznej atmosferze, to tylko kilka najważniejszych przymiotów, które charakteryzują nasze Stowarzyszenie.
Dołożymy wszelkich starań, aby tegoroczna edycja Studenckiego Nobla w naszym regionie odbiła się szerokim echem w skali całego kraju, a najzdolniejsi studenci Mazowsza i województwa łódzkiego dumnie rywalizowali z żakami z całej Polski. Uroczysta Gala Regionalna odbędzie się pod koniec maja w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Źródło: Informacja od Organizatora

grafika SN 2014