Studenci z zagranicy posadzą młode drzewa w województwie łódzkim

W sobotę 10 maja w Nadleśnictwie Kolumna odbędzie się akcja „Las Erasmusa” („Erasmus Forest”). Podczas niej studenci wymiany zagranicznej Erasmus z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego będą mieli okazję „zostawić po sobie ślad” na ziemi łódzkiej. „Erasmusi” wspólnie ze studentami obu uczelni (łącznie ponad 60 osób)posadzą kilkaset młodych drzewek. Wydarzenie organizowane jest przez organizacje studenckie ESN-EYE z Politechniki oraz ESN UŁ z Uniwersytetu, przy wsparciu Lasów Państwowych.
„Las Erasmusa” jest okazją, aby studenci zagraniczni, których w Łodzi nie brakuje, mogli zintegrować się z lokalną społecznością, dzięki bezinteresownej i pożytecznej działalności. Posadzenie drzew będzie symbolem ich obecności w Łodzi i pozwoli im poczuć, że podczas kilkumiesięcznego pobytu w naszym mieście, są jego integralną częścią.
W tym dniu zostanie również poruszona problematyka niepełnosprawności na uczelniach (w formie warsztatów i konkurencji). Wciąż potrzebne jest bowiem zwiększanie świadomości społecznej na ten temat. „Las Erasmusa” pozwoli trafić do niecodziennej grupy odbiorców, jaką są studenci wymiany międzynarodowej.
ESN-EYE oraz ESN UŁ to sekcje międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Jest to organizacja non-profit, której celem jest szeroko rozumiana pomoc studentom zagranicznym podczas ich pobytu na wymianie.
Źródło: Informacja Organizatora
forest cover 3 MwL