Studenci w Politechnice Łódzkiej – stażyści w Whirlpool

 

Nieco ponad rok temu rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik oraz prezes Zarządu Whirlpool Company Polska Fabio Pommella, podpisując list intencyjny, zapoczątkowali współpracę ze światowym potentatem produkcyjnym branży AGD. Dzisiaj poczyniony został kolejny krok w integracji obu partnerów.

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ oraz dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ wraz z Michele Fabbrocile, dyrektorem zakładu Whirlpool w Łodzi przywitali studentów rozpoczynających w semestrze zimowym 2022/23 długoterminowe staże w firmie. Studenci będą kształcić się w formule dualnej, odbywając zajęcia na uczelni oraz poznając zagadnienia i problemy Zakładu Whirlpool, będąc tam na miejscu 40 godzin miesięcznie.

– Jest to dla mnie ogromna szansa rozwoju zawodowego i osobowego. Będę pracował w dziale autonomicznych pojazdów. Przez dwa i pół roku, mając stały kontakt z firmą, na pewno zyskam ogromne doświadczenie, które zakończy się wykonaniem pracy dyplomowej także w praktycznym wymiarze – mówi Emanuel Wasiluk, student mechatroniki zakwalifikowany do programu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele PŁ oraz Whirlpool zwracali uwagę na szczególne znaczenie współpracy firm z uczelniami w obecnej sytuacji na rynku pracy i podkreślali szerokie możliwości działań, także w obszarze prac badawczych i aplikacyjnych. Aktualnie w programie biorą udział studenci kierunku mechatronika, choć nie zamyka to rozszerzenia współpracy o studentów innych kierunków.

Jest to kolejna taka umowa na kierunku mechatronika, która prowadzi do rozbudowy kompetencji i zdobycia doświadczenia praktycznego we współpracy z firmami regionu Łódzkiego związanymi z branżą AGD. Podobnie jak w przypadku współpracy z firmą BSH nad całością przedsięwzięcia czuwa ze strony Politechniki prodziekan ds. rozwoju WEEIA dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. PŁ.

 

Źródło: Politechnika Łódzka