Studenci ślubowali po polsku i angielsku

inauguracja_ul_1-2
Nowy rok akademicki Uniwersytet Łódzki rozpoczął z nowymi władzami rektorskimi, prawie 35-ma tysiącami studentów (około 2.000 cudzoziemców) na 150 kierunkach, w tym 11-tu nowych.

3 października prof. Włodzimierz Nykiel, były Rektor UŁ przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. Antoniemu Różalskiemu. Kolegium rektorskie UŁ opuścili dotychczasowi prorektorzy: prof. Zofia Wysokińska, prof. Bogdan Gregor i prof. Jarosław Płuciennik. Ich miejsca zajęli profesorowie: Elżbieta Żądzińska, Paweł Starosta, Sławomir Cieślak, Grzegorz Urbanek i Tomasz Cieślak. -W naszej pracy będziemy dążyć do utrwalenia wysokiej pozycji UŁ w kraju i podnoszenia jego międzynarodowej rangi. Jesteśmy zdeterminowani do działań zmierzających do przekształcenia naszego uniwersytetu z placówki dydaktyczno-naukowej w naukowo-dydaktyczną. Będziemy kontynuowali działania mające na celu zwiększenie efektywności badań naukowych – powiedział w trakcie uroczystości inauguracyjnej prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Insygnia władzy rektorskiej Uniwersytetu Łódzkiego to czerwono-czarna toga, pelerynka z gronostajów, czerwony biret, czerwone rękawiczki, łańcuch i berło. Uczelnię powołano w 1945 roku, ale insygnia obowiązują od 1957, a właściwie od 1956 roku…- To dopiero prof. Adam Szpunar, pierwszy wybrany rektor UŁ, na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 6 grudnia 1956 roku wystąpił z wnioskiem o przyjęcie rektorskich insygniów. Swój wniosek argumentował tym, że uczelnia już się ukształtowała po jedenastu latach działalności i czas nawiązać do tej wyjątkowej tradycji. Prof. Szpunar był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i przywiązywał do tradycji akademickiej ogromną wagę. Świadczy o tym chociażby ciemnoczerwony kolor togi rektora UŁ – nawiązuje do koloru szat królewskich – opowiada dr Dariusz Klemantowicz, szef Archiwum UŁ.

Ważnym momentem uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki jest immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów uczelni. Tradycją jest, że w tej ceremonii uczestniczą najlepsi studenci przyjęci na wiodące kierunki wszystkich wydziałów, ale w tym roku po raz drugi w historii uczelni, ślubowanie po angielsku złożyli także przedstawiciele dwutysięcznej grupy studentów zagranicznych. Byli to Janet Hlupo Matikiti z Zimbabwe, studentka informatyki w jęz. angielskim na Wydziale Matematyki i Informatyki i Yuanzhao Wang z Chin, student ekonomii w jęz. angielskim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Z roku na rok na UŁ przybywa zagranicznych studentów. Jeszcze w roku 2012/2013 było ich 691 w ubiegłym roku już 1.741. – Teraz spodziewamy się ok. 2.000 studentów zagranicznych, którzy będą studiować po polsku bądź po angielsku, w ramach wymiany rocznej bądź semestralnej czy w ramach programu Erasmus+ i innych. Najwięcej studentów przyjeżdża do nas z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Chin oraz z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, ale mamy też studentów z Hondurasu, Chile czy Meksyku – mówi Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

Zdjęcie 1: prof. Włodzimierz Nykiel, były Rektor UŁ przekazuje insygnia rektorskie prof. Antoniemu Różalskiemu

Zdjęcie 2: Rektor UŁ prof. Antoni Różalski dokonuje immatrykulacji nowych studentów, w tym Janet Hlupo Matikiti z Zimbabwe

inauguracja_ul_2-2
Autor zdjęć: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego