Konkurs grantowy dla Łodzi akademickiej

Trwa kolejna edycja konkursu dotacyjnego dla środowiska akademickiego Urzędu Miasta Łodzi „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024”. Po raz kolejny Operatorem konkursu zostało Centrum OPUS.

Nowością w tegorocznej edycji jest typ projektu adresowany do Studenckich Kół Naukowych na realizację działań bezpośrednio związanych z profilem koła naukowego, mających na celu zwiększenie aktywności studentów, podniesienie świadomości w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności, doskonałości naukowej oraz przyczyniających się do promocji uczelni oraz Łodzi, w ramach którego można starać się o dotację w wysokości od 5 do 10 tys. złotych.

W przypadku pozostałych typów projektów – wysokość dotacji wynosi od 7 do 25 tys. złotych. Ogólna pula środków w konkursie  to 376 tys. złotych.

Do udziału zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z siedzibą na terenie Łodzi, jak i  grupy nieformalne (minimum 3 osoby pełnoletnie).

Nabór wniosków zakończy się  04.03.2024 r. o godz.16.00

Okres realizacji projektów: od 16.03.2024 r. do 05.12.2024 r.

Wszystkie osoby zainteresowane zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

20.02.2024 r. o g. 15:00, stacjonarnie (w siedzibie Centrum OPUS)

23.02.2024 r. o g. 10:00, online (link do spotkania https://meet.google.com/ocv-rxxh-ttq?pli=1

 

Więcej informacji o konkursie, regulamin, wniosek zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Operatora

https://opus.org.pl/lodz-akademicka-2024