Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Nein? No?


Możesz to zmienić dzięki kursowi językowemu od INFOSYS!

O miejsce w bezpłatnym kursie języka angielskiego lub języka niemieckiego fundowanym przez firmę Infosys Poland mogą ubiegać się w szczególności studenci trzeciego roku studiów I stopnia lub pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia studiujący na Wydziale Zarządzania, Filologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Filozoficzno-Historycznym, Prawa i Admininstracji, Ekonomiczno-Socjologicznym, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, którzy:
– uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 4,00;
– wykazują się znajomością języka angielskiego lub odpowiednio języka niemieckiego na poziomie minimum B2, zweryfikowanym w ramach niniejszego Programu na podstawie testu kompetencji językowych przeprowadzonego przez firmę British-Centre.

APLIKUJ do 27 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin-zaj%C4%99%C4%87-j%C4%99zykowych_Infosys.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/infosys/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

ZAPRASZAMY!