Spotkanie EY ze studentami

Dnia 21.02 br. w biurze EY w Łodzi odbyło się wydarzenie mające na celu przybliżenie studentom praktycznych aspektów pracy zawodowej w tej organizacji.

Było to wydarzenie związane z projektem Mapa Biznesowa Łodzi – wizja lokalna (jedna z inicjatyw Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ).

Dla uczestników, zespół EY przygotował również warsztat na temat „Dlaczego Cash flow jest kluczowy w analizie finansowej”.

Podczas tego wydarzenia studenci mieli okazję dowiedzieć się czym zajmują się poszczególne działy EY oraz uzyskać odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia związane ze specyfiką działalności czy możliwościami rozwoju.

Spotkanie zgromadziło studentów, którzy mieli również okazję zgłębić temat płynności finansowej podmiotów gospodarczych oraz roli, jaką odgrywa sprawozdanie z przepływów pieniężnych w tej analizie. Przykłady „z życia wzięte” pomogły uczestnikom zrozumieć realia współczesnego biznesu.

Podobne inicjatywy pokazują, jak ważne jest ciągłe kształcenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy.

Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji mieszkańców naszego miasta.

Fot.: EY Łódź