Społeczna Akademia Nauk funduje kurs języka japońskiego

日本語を知りたいですか?Chciałbyś/chciałabyś wiedzieć o co pytamy? Pomoże KURS JĘZYKA JAPOŃSKIEGO fundowany przez SPOŁECZNĄ AKADEMIĘ NAUK w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi!

O miejsce w bezpłatnym kursie języka japońskiego organizowanym przez Społeczną Akademię Nauk mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy:
1. studiują na Społecznej Akademii Nauk, Politechnice Łódzkiej lub Uniwersytecie Łódzkim,
2. uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 3,70.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2017/09/Regulamin-kurs-j%C4%99zyka-japo%C5%84skiego_Spo%C5%82eczna_Akademia_Nauk.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/spoleczna-akademia-nauk/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY!