SONOCO funduje STYPENDIUM dla studenta PŁ!

Studiujesz na Politechnice Łódzkiej? Sprawdź może STYPENDIUM od firmy SONOCO jest właśnie dla Ciebie!

O Stypendium może się ubiegać Student czwartego lub piątego roku studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który

Studiuje na:

  1. Wydziale Mechanicznym (preferowany kierunek: Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Automatyka i robotyka, Mechatronika; Logistyka)
  2. Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (preferowany kierunek: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika)
  3. Wydziale ZIP (preferowany kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka)
  4. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE (preferowany kierunek: kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

Spełnia poniższe kryteria :

  1. uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej
  2. posiada doświadczenie zdobyte w organizacjach studenckich lub kole naukowym
  3. jest osobą komunikatywną, otwartą na pełnienie funkcji Ambasadora firmy Sonoco na swojej uczelni

Aplikuj do 30 października 2020!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY