Skonsultuj z Farmaceutą – Nadciśnienie

Dnia 3 marca 2018 roku w centrum handlowym Tulipan odbędzie się akcja profilaktyczna Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pt. ,,Skonsultuj z Farmaceutą – Nadciśnienie tętnicze”.

Podczas tego wydarzenia studenci farmacji udzielają fachowych porad na temat zapobiegania oraz leczenia tej poważnej choroby. Celem jest nie tylko kontrola prawidłowej farmakoterapii, ale także profilaktyka i odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Staramy się odpowiadać na wszelkie pytania, które kierują do nas pacjenci. W akcji wezmą również udział studenci innych kierunków medycznych m.in. medycyny (IFMSA), a także pani Dietetyk. Dzięki temu podczas akcji w godzinach 10.00-18.00 przy wyznaczonych stoiskach możliwy będzie darmowy pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, a także analiza składu ciała wraz ze wskazówkami dietetycznymi w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu w myśl zasady: ,,lepiej zapobiegać niż leczyć”.

PTSF Oddział Łódź

Harmonogram „Skonsultuj z Farmaceutą -nadciśnienie” 3 marzec 2018r. CH Tulipan 10:00-16:00

Studenci farmacji we współpracy ze studentami kierunku lekarskiego przygotowują następujące stanowiska:

– pomiar ciśnienia tętniczego

– pomiar stężenia glukozy we krwi

– stoisko informacyjne z preparatami roślinnymi wspomagającymi organizm

Przy każdym stanowisku 2-3 studentów

– konsultacje dietetyczne z panią dietetyk

– konsultacje z magistrem farmacji

Opis:

  1. Stanowisko z pomiarem ciśnienia tętniczego

Studenci farmacji wykonują pomiar ciśnienia tętniczego pacjenta. Dokonują analizy wyników, rozmawiają z pacjentem. Informują pacjentów na temat prawidłowego mierzenia ciśnienia, charakteryzują chorobę i jej przyczyny, skutki (opowiadają na temat zbyt wysokiego/niskiego ciśnienia). Zachęcają do zapoznania się z innymi stanowiskami.

  1. Pomiar stężenia glukozy we krwi

Studenci sprawdzają stężenie glukozy we krwi przy użyciu glukometrów. Analizują wyniki, informują pacjentów o stanie ich zdrowia. Przestrzegają na temat ryzyka jakie niesie ze sobą zbyt wysoki poziom glukozy we krwi.

  1. Stoisko z preparatami roślinnymi

Rozmowy z pacjentami na temat naturalnych składników wspomagających pracę organizmu, obniżające poziom cholesterolu, obniżające lub podwyższające ciśnienie. Informowanie pacjentów na temat wpływu pożywienia na działanie leków. Przekazanie zasad prawidłowego zażywania leków i ogólnej farmakoterapii.

  1. Konsultacje dietetyczne

Możliwość pomiaru masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej. Sprawdzenie BMI. Konsultacja z panią dietetyk.

  1. Konsultacje z magistrem farmacji

Rozmowa z magistrem farmacji, konsultacje na temat zażywanych leków. Informacja na temat prawidłowej farmakoterapii.