SEMPERTRANS BEŁCHATÓW funduje 2 STYPENDIA!

Studiujesz na chemię, kierunki pokrewne albo inżynierię materiałową lub chemiczną? Sprawdź może STYPENDIUM od firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW jest właśnie dla Ciebie!

O Stypendium może się ubiegać student, który jest na etapie co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego i który studiuje na jednym z poniższych kierunków:

  • na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, na kierunku Analityka Chemiczna, Chemia lub Technologia chemiczna
  • na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Inżynieria Materiałowa
  • na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ochrony Środowiska, na kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna
  • na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Analityka Chemiczna lub Chemia

 

  • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej lub wynik co najmniej dobry na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów I stopnia;
  • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • posiada doświadczenie w pracy w organizacjach studenckich, kołach naukowych bądź zrealizował dodatkowe praktyki – nie jest to warunek konieczny do spełnienia;
  • jest zainteresowany napisaniem pracy magisterskiej w Sempertrans Bełchatów z zakresu chemii polimerów, badań nad mieszankami gumowymi lub technologią taśm przenośnikowych (rozpoczęcie nie później niż do dnia zakończenia Stypendium, chyba że Fundator i Stypendysta uzgodnią inny termin);
  • jest gotowy do odbycia praktyk w firmie Sempertrans, w trakcie otrzymywania stypendium, w wymiarze dwóch dni w miesiącu (chyba, że z opiekunem stażu ustali inaczej);
  • jest otwarty na pełnienie funkcji Ambasadora Sempertrans Bełchatów na swojej uczelni, tj. budowanie pozytywnego wizerunku Sempertrans Bełchatów m.in. poprzez uczestnictwo w targach pracy, informowanie Fundatora o bieżących wydarzeniach na Wydziale, angażowanie się w projekty Employer Brandingowe Fundatora;

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY