Seminarium Studentów Biotechnologii Politechniki Łódzkiej

„XVI Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii & VI International Conference of Biotechnology Students” jest corocznym wydarzeniem, w którym uczestniczą setki studentów biotechnologii z całego kraju i zagranicy.
Celem niniejszego zgromadzenia jest rozpowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń uczestników poprzez prezentacje ustne i plakatowe wyników badań laboratoryjnych oraz prac przeglądowych dotyczących najnowszych technologii. Tegoroczne „XVI Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii & V I International Conference of Biotechnology Students” odbędzie się 21 – 23 listopada na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Czekamy na studentów z całego świata, chcących zaprezentować wyniki swoich badań oraz ciekawe zagadnienia teoretyczne w formie prezentacji ustnej lub plakatowej. Wszelkie informacje na temat konferencji oraz najświeższe aktualności znajdują się na poniższych stronach:
https://xvioassb.wix.com/xvioassb

https://www.facebook.com/SKNBFERMENT?fref=nf

Źródło: Informacja Organizatora

PLAKAT XVI OASSB