Seminarium Naukowe Studentów Architektury ŁÓDŹ U LIKE

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbędzie się 10. edycja Seminarium Naukowego Studentów Architektury ŁÓDŹ U LIKE Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć.

Pierwsze studenckie seminarium naukowe ŁÓDŹ U LIKE odbyło się na Politechnice Łódzkiej w 2009 roku. Ideą przyświecającą organizatorom było stworzenie wydarzenia, podczas którego młodzi i trochę starsi architekci mogliby podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z podróży. Odwiedzanie różnych zakątków świata, obcowanie „na żywo” z architekturą i urbanistyką, ale także z ludźmi i kulturami zupełnie odmiennymi od naszej to jest bardzo ważne w naszym zawodzie. Bez poznania pewnych wzorców, obserwacji i zrozumienia potrzeb konkretnej grupy użytkowników, nie da się projektować ani budynków, ani większych założeń przestrzennych. Dlatego temat podróży został przez łódzkich studentów architektury uznany za ważny i wart poświęcenia mu aż trzech dni.

Seminaria ŁÓDŹ U LIKE odbywają się co roku. Ich organizacją od samego początku zajmuje się Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” pod opieką dr. inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Ze względu na dość duże zainteresowanie, ostatnie kilka edycji miało rangę ogólnopolską. Całe wydarzenie trwa trzy dni, a program, poza sesjami wykładowymi, obejmuje także wspólne posiłki dla uczestników i organizatorów, wycieczkę po Łodzi dla gości oraz spotkanie integracyjne.

Seminarium jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów i doktorantów. Prezentują oni swoje spostrzeżenia w postaci krótkich wypowiedzi zilustrowanych przy pomocy prezentacji multimedialnych. Zapraszani są również goście – pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej i innych uczelni, aby, pozostając w temacie szeroko pojętych podróży, podzielili się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Każdą edycję Seminarium uświetnia wystąpienie gościa specjalnego – osoby cenionej i szanowanej w kręgach związanych z architekturą i urbanistyką, która zgodzi się opowiedzieć studentom o swojej działalności.
Po zakończeniu Seminarium wszyscy uczestnicy i goście proszeni są o przygotowanie pisemnych referatów na podstawie swoich wystąpień, które następnie ukazują się w publikacji poseminaryjnej.

Więcej informacji na stronie: https://lodzulike.blogspot.com/p/idea.html

Źródło: Informacje Organizatora