SAN partnerem VII edycji Konkursu Młody Ekonomista 2017


Konkurs Młody Ekonomista to inicjatywa dedykowana studentom, którzy pasjonują się ekonomią. Uczestnicy nadsyłają prace analityczne na zadany przez Kapitułę Konkursową temat, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich.

Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok. Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi. Jest on skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Temat VII edycji Konkursu to „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki.”

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2017 o godzina 24:00. Ogłoszenie nazwisk laureatów i autorów wyróżnionych prac nastąpi w połowie grudnia.

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą: Przewodniczący: prof. Leszek Balcerowicz, były Przewodniczący Rady TEP Sekretarz: prof. Andrzej Kondratowicz, członek Rady TEP. Pozostali członkowie Kapituły to: Prof. Elżbieta Adamowicz, członek TEP, Prof. Krystyna Bobińska, członek TEP, Prof. Henryk Ćwikliński, członek TEP, Prof. Urszula Grzelońska, członek TEP, Prof. Witold Kwaśnicki, członek TEP, Prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, członek TEP, Paweł Szwarcbach, członek TEP, Dr Jerzy Thieme, członek TEP, Dr Janusz Rowiński, członek TEP Prof. Andrzej Rzońca, członek TEP, Dr Grzegorz Szczodrowski, członek TEP, Dr Bohdan Wyżnikiewicz, członek TEP Dr Łukasz Prysiński (Społeczna Akademia Nauk).

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: Informacje Społecznej Akademii Nauk