Salesforce Academy w Accenture

Salesforce to innowacyjna technologia, która pozwala przekraczać granice wydajności zintegrowanych aplikacji wykorzystywanych przez największe globalne organizacje. Dynamika, chmura IT o wiodącej renomie, stale rosnący świat aplikacji na AppExchange, nowoczesny biznes i innowacyjne rozwiązana to właśnie ekosystem Salesforce. Zapewne już słyszałeś/łaś, że rozwiązania chmurowe są przyszłością. Z nami będziesz miał szansę poznania Salesforce, by w przyszłości zostać ekspertem w tym obszarze.

Jeśli:

 • Jesteś studentem lub planujesz zmienić branżę i sprawdzić się w roli programisty
 • Znasz podstawy programowania obiektowego
 • Bez problemu komunikujesz się w języku angielskim

To program dla Ciebie!

Oferujemy:

 • 8 dniowe szkolenie praktyczne (od 9:00 do 16:00 w dniach 8-17.04)
 • Dla wybranych osób oferujemy 3-miesięczne, płatne praktyki w obszarze Salesforce pod okiem doświadczonych specjalistów

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Wprowadzenie do platformy Salesforce
 • Praca z modelem danych ( SOQL / SOSL )
 • Programowanie deklaratywne
 • Programowanie w Salesforce z użyciem języka Apex i Visualforce Page

Przebieg praktyk:

 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wymagana dostępność: minimum 32 godziny tygodniowo
 • Zostaniesz przydzielony do konkretnego zespołu, gdzie będziesz mógł wykazać się kreatywnością i realizować ciekawe oraz ambitne zadania dla projektów komercyjnych
 • Pod okiem doświadczonych specjalistów rozwiniesz skrzydła i odkryjesz Swoje ukryte talenty
 • Po ukończeniu praktyk dla wybranych osób istnieje możliwość przedłużenia współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:Lodz.Recruitment@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania.”

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Źródło: Informacje firmy Accenture