Ruszyła rekrutacja do Językowziętych

Weź udział w kursie jednego z języków najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców.

PLAKAT JĘZYKOWZIĘCI

O PRZEDSIĘWZIĘCIU
Przedsięwzięcie pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” to jedna z inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi”, która adresowana jest do studentów oraz osób pozostających bez pracy absolwentów łódzkich uczelni. Jego celem jest promocja nauki niszowych języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji.
W ramach Przedsięwzięcia Organizator pokryje 50% kosztów uczestnictwa w kursie językowym (2 semestry nauki) jednego z trzech niszowych języków obcych, najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Są to odpowiednio:

 • język szwedzki,
 • język fiński,
 • język portugalski

Kursy realizowane będą przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.
Każda grupa językowa liczyć będzie 15 osób.
ZASADY UCZESTNICTWA
W Przedsięwzięciu mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy:

  • studenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu ukończyli co najmniej I rok studiów (licencjackich, magisterskich, uzupełniających magisterskich);
  • pozostający bez pracy absolwenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia
   do udziału w Przedsięwzięciu nie ukończyli 30 roku życia

  ze średnią ocen (co najmniej 4,0) za ostatnie 2 ukończone semestry nauki lub oceną z dyplomu ukończenia studiów (co najmniej 4,0) oraz wykazujący się znajomością języka obcego na poziomie B2, innego niż język wybrany w Przedsięwzięciu.

  • O udziale w Przedsięwzięciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Rozpoczęcie kursów językowych planowane jest na koniec września/początek października
  • Szczegółowe informacje o Przedsięwzięciu, Regulamin oraz Formularze Zgłoszeniowe
   są dostępne na stronie mlodziwlodzi.pl