Rusza program dla najzdolniejszych studentów PŁ

Rusza program dla najzdolniejszych studentów Politechniki Łódzkiej. Już od października studenci pierwszego roku będą mogli złożyć aplikację w konkursie do programu E²TOP – Excellence in Engineering Talents in Research with Opportunities Programme.

E²TOP to propozycja dla utalentowanych studentów, którzy chcą realizować własne projekty badawcze w międzynarodowym środowisku. Słowami prorektora ds. kształcenia, dra hab. inż. Andrzeja Romanowskiego, prof. uczelni:

– Zapraszamy młodych i ambitnych do skoku na głęboką wodę. Już od pierwszych tygodni w murach naszej uczelni otwieramy dla nich najnowocześniejsze laboratoria badawcze, w których będą mogli studiować pod opieką znakomitych naukowców. Kultywując akademicką tradycję budowania relacji uczeń – mistrz, wspólnie stworzymy unikatową ścieżkę, która może prowadzić do rozwoju naukowego lub szybszej kariery profesjonalnej.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z indywidualnej ścieżki studiowania, dostosowanej do zainteresowań naukowych studenta. W programie każdy uczestnik otrzyma osobistego opiekuna naukowego – mentora, który pomoże wyznaczyć ambitne cele badawcze i zaprojektować drogę do ich osiągnięcia. Z części przedmiotów zawartych w programie studiów uczestnik programu będzie zwolniony, a w tym czasie będzie mógł zdobywać dodatkowe kompetencje, biorąc udział w badaniach i projektach naukowych.

Program E²TOP otwiera przed uczestnikami możliwość zdobywania wiedzy i kompetencji w środowisku międzynarodowym. Podczas studiów student będzie mógł skorzystać z wyjazdu do najlepszych ośrodków badawczych w Europie i na świecie, podjąć stałą współpracę z naukowcami z innych krajów, a także prowadzić badania naukowe w laboratoriach zagranicznych. Studenci korzystający z programu otrzymają także dodatkowe stypendium naukowe.

– Współpraca naukowa z zagranicą na tak wczesnym etapie kształcenia otwiera ogromne możliwości przed naszymi najlepszymi studentami – mówi prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht. –  Poza oczywistymi korzyściami związanymi z poznaniem najnowszych trendów rozwoju nauki i dobrych praktyk w realizacji prac badawczych, beneficjenci programu E²TOP dostaną unikatową szansę dorastania w otoczeniu międzynarodowym. Powinno to skutkować nabyciem ważnych kompetencji dających im większą świadomość i zrozumienie procesów realizowanych w środowisku międzynarodowym i rządzących nimi zasad. W ten sposób uczestnicy programu będą bardzo dobrze przygotowani do roli przyszłych liderów, którzy naturalnie identyfikują i podejmują istotne wyzwania, aktywnie wpływając na funkcjonowanie otaczającego nas świata.

Źródło: www.rekrutacja.p.lodz.pl