Rozpoczęła się kolejna edycja Łódzkie Eureka!

Już dziś startujemy z XVIII edycją wyróżnień Łódzkie Eureka 2020, w których promowane są wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne i artystyczne. Wyróżnienia przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia).

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej.

Na zgłoszenia do wyróżnień czekamy do 19 marca br.

Więcej informacji oraz regulamin wyróżnień i wniosek zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://uml.lodz.pl/edukacja/szkoly-wyzsze/lodz-akademicka/lodzkie-eureka/