Rozpędzona Fabryka

Fabryka notuje kolejne rekordy odwiedzin strony internetowej projektu. Osiągnięcie to zawdzięcza szeroko prowadzonej akcji wizerunkowej mającej na celu dotarcie do możliwie najszerszego grona odbiorców wykorzystując głównie narzędzia marketingu szeptanego. Do niewątpliwych sukcesów należy patronat nad konkursem BecJunior 2011 w ramach, którego informacja ta została rozesłana do większość szkół w naszym województwie (plakaty, facebook, wizyty w szkołach). Wspieramy również YoYo Team prężnie działający na Wydziale Mechanicznym, który będzie nas reprezentował w najbliższych zawodach w Arenie Laser Games, Manufaktura, 17 grudnia. Niesamowite wyczyny Lidera zespołu Szczepana Przesieckiego można zobaczyć na Youtubie. Obecnie cały Team przygotowuje film, który niebawem zobaczycie na naszym portalu. Kolejnym przykładem jest szeroka współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Studenckich, który przygotował krótki filmik promujący Wydział Mechaniczny oraz sztandarową inwestycję Politechniki Łódzkiej. Film emitowany jest w czołowych liceach w Łodzi na specjalnie w tym celu zamontowanych ekranach. Fabryka Inżynierów również miała swój debiut w Newsweek-u w dodatku Łódzkie Inspiracje (19 września 2011r.), gdzie prezentowany był rozmach prowadzonej inwestycji. Równocześnie informacja o nowoczesnym gmachu przekazywana jest w trakcie prowadzonych wykładów popularno-naukowych w szkołach średnich, nad którymi objęliśmy patronat naukowy. W tym miejscu warto podkreślić, że 19 grudnia Wydział Mechaniczny wspierany Fabryką inżynierów podpisuje umowę o współpracy z kolejną szkołą tym razem jest to Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach. Z tej okazji w specjalnie zaplanowanej konferencji prasowej także uczestniczyć będą przedstawiciele firm oraz samorządu.
W grudniu również wspieraliśmy II Warsztaty Naleśnikowe, w których uczestniczyło około 100 osób (relacja już niebawem). Świetną, i przede wszystkim smaczną zabawę zapewniła Fabryka Inżynierów organizując wyjątkowe nagrody.
Niezależnie trwają intensywne prace Wydziałowej Rady Studentów dotyczące stworzenia LipDub Wydziału Mechanicznego w ramach, którego będzie pokazana Fabryka Inżynierów.
Obecnie Fabryka Inżynierów XXI wieku jest najbardziej rozpoznawalną inwestycją Politechniki Łódzkiej, gdzie od 2013 roku będą studiować przyszli inżynierowie. Celowość inwestycji podkreśla się nawet w świetle niedawno uruchomionych prac przez naszych kolegów z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy rozpoczęli budowę Wydziału Filologicznego. W tym kontekście uznano nas cyt. „Za to żadnych problemów PŁ nie ma z budową Fabryki Inżynierów XXI w. 54 mln zł na nowy budynek Wydziału Mechanicznego uczelnia pozyskała z funduszy unijnych.” W Fabryce studiować będzie można na siedmiu kierunkach: Automatyka i Robotyka, Energetyka, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Transport, oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nauka na tych kierunkach będzie wspierana e-learningiem, co dodatkowo podniesie jakość oferowanych studiów.
Źródło: www.fabrykainzynierow.pl