Rektor PŁ przewodniczącym rektorów łódzkich uczelni

Na pierwszym, zdalnym posiedzeniu (15.10) Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, rektor Politechniki Łódzkiej – prof. Krzysztof Jóźwik został jednomyślnie wybrany przewodniczącym nowej kadencji władz rektorskich.

Po wyborze rektor-przewodniczący KRŁUP powiedział:

– Będę spotykał się z rektorami regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Najważniejszym naszym zadaniem jest prowadzenie współpracy, tak aby Łódź Akademicka mówiła jednym głosem. Oczywiście, zachowując swoją odrębność, chcemy stanowić grono, które działać będzie na rzecz wspólnych działań i reprezentowania naszych celów i zadań w środowisku naukowym – w Polsce i na świecie – oraz wobec otoczenia gospodarczego. Konferencja skupia uczelnie o różnej wielkości, ale głos każdego rektora jest dla nas równie ważny. Chcemy podejmować inicjatywy, które jeszcze bardziej wzmocnią łódzkie uczelnie publiczne, a także Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Łódzki Oddział Polskiej Akademii Nauk.

W spotkaniu wzięli udział także rektorzy, którzy zarządzali uczelniami przez ostatnie cztery lata.

Źródło: www.p.lodz.pl