Rektor PŁ na spotkaniu z Prezydentem Francji

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak wziął udział w uroczystym przyjęciu Communauté française (wspólnoty francuskiej) zorganizowanym z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta Francji Emmanuela Macron.

Do Ambasady Francji w Warszawie zaproszono przedstawicieli społeczności francuskiej oraz osoby szczególnie zaangażowane w rozwój współpracy polsko-francuskiej, reprezentujące środowiska intelektualne i kulturalne.

Prezydent Macron w swoim przemówieniu podkreślił szczególną rolę jaką Polska odgrywa w sensie geopolitycznym, ekonomicznym i społecznym. Ważnym wątkiem wystąpienia był rozwój współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie rozwoju technologii. Prezydent Republiki szczególną uwagę zwrócił na współpracę naukową, badawczą i dydaktyczną ze szkolnictwem wyższym. Poruszył też kwestie klimatyczne, apelując o nawiązywanie partnerstw na różnych poziomach, służących rozwojowi proekologicznych rozwiązań w Polsce.

W czasie spotkania Prezydent Macron poświecił dłuższą chwilę na rozmowę z rektorem prof. Sławomirem Wiakiem. Dotyczyła ona planów dalszej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz potrzeby rozwoju projektów realizowanych wspólnie z przemysłem francuskim.

Rektor wspomniał o wspólnych projektach uczelni z Airbus Helicopters i zapewniał o znaczeniu, jakie Politechnika Łódzka przywiązuje do mającej wieloletnią tradycję współpracy z Francją. Prezydent Macron wyraził słowa uznania dla Politechniki Łódzkiej jako czołowej uczelni w Polsce rozwijającej współpracę z uczelniami francuskimi, której studenci i pracownicy są liderem w Polsce w wyjazdach do francuskich uczelni i przedsiębiorstw.

Wśród zaproszonych do Ambasady gości była też dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.

Źródło: https://www.p.lodz.pl/pl/rektor-pl-na-spotkaniu-prezydentem-francji