Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Do 21 września trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia, na które uczelnia planuje przyjąć 1200 osób na stacjonarne i 690 osób na niestacjonarne.

W ofercie Politechniki Łódzkiej są nowe propozycje dla kandydatów na studia drugiego stopnia, kierowane nie tylko do osób z tytułem inżyniera. Są to:

technologia kosmetyków – kierunek zakłada zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji kosmetyków. W trakcie studiów studenci nauczą się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków, efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne.

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (program studiów ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING) – program realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej – IFE w ramach wydziału Mechanicznego. Studia w zakresie zaawansowanej mechaniki i budowy maszyn dla wszystkich, którzy widzą swoją przyszłość w przemyśle maszynowym, lotniczym, transporcie oraz dla tych, którzy uważają, że mechanika jest nauką przyszłości i niezbędnym warunkiem zatrudnienia w globalnych koncernach działających zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Całość programu jest realizowana we współpracy z uczelniami i firmami zagranicznymi. Już dziś zapotrzebowanie na absolwentów programu ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING zgłosił Airbus Helicopters.

chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia – ten kierunek studiów łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową, które będą realizowane przez trzy uczelnie: Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich.

inżynieria biomedyczna – kierunek na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, który powstał jako kontynuacja studiów pierwszego stopnia.

gospodarka przestrzenna – kontynuacja studiów pierwszego stopnia prowadzonychw Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Studia prowadzi Wydział Budownictwa, Architekturyi Inżynierii Środowiska.

Powstał również międzyuczelniany kierunek studiów techniki dentystyczne, który będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny, Wydział Chemiczny i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Rekrutację na ten kierunek prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Źródło: Politechnika Łódzka