Recepta na biznes II

 

Rozważasz pracę na własny rachunek ? Masz mniej niż 30 lat? W ramach projektu unijnego „Recepta na biznes II” masz szansę uzyskać dofinansowanie na założenie firmy w łącznej kwocie 39 850 zł!

Projekty są realizowane w partnerstwie dwóch podmiotów, tj. Centrum Edukacji CEiRON i HN Partners s.c.- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla uczestników projektów oferujemy:

  • 60h szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indywidualne w tworzeniu biznesplanu,
  • stypendium szkoleniowe,
  • jednorazową dotację na otwarcie firmy (23.050 zł),
  • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności w wysokości do 2800 zł/m-c.

Łącznie oferujemy uczestnikom wsparcie na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości ponad 39 tysięcy złotych.

W ramach projektu uczestnicy zakładają działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz muszą ją obligatoryjnie prowadzić w ramach projektu przez 12 miesięcy.

Do projektów poszukujemy osób, które:

  • mają mniej niż 30 lat,
  • nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
  • zamieszkują (lub uczą się) w powiatach: zgierskim, pabianickim, brzezińskim lub łódzkim wschodnim,
  • utraciły pracę po 1 marca 2020r. (zalicza się do tego każdy rodzaj umowy, a także rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej wygaśnięcie) lub należą do grup: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach.

Cały czas trwa nabór do projektu.

Strona internetowa projektu:  www.receptanabiznes.eu

Jesteśmy do dyspozycji pod numerem tel.: 733 677 779 oraz mailowo: biuro@receptanabiznes.eu.

 

Źródło: HN Partners