Recensiamo ItaliAMO – II edycja konkursu

Jacy współcześni włoscy pisarze znajdują uznanie wśród studentów UŁ? Po jaki gatunek literacki sięgają oni najczęściej?

W ubiegłorocznej edycji konkursu Recensiamo ItaliAMO za następców Trzech Koron włoskiej literatury uznano między innymi Niccola Ammanitiego, Elenę Ferrante, Susannę Tamaro, Marca Giovanettiego, Michelego Giutarriego czy Fabia Volo. Recenzje konkursowe znaleźć można w XIV numerze periodyku popularnonaukowego „ItaliAMO”, którego wersję elektroniczną pobrać można ze strony Wydziału Filologicznego: https://filolog.uni.lodz.pl/?page_id=2571

Nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, jakie dzieła recenzowane będą w tym roku!

Sięgniecie po pisarzy, którzy w powieści obyczajowej przybliżą nam trochę kulturę Półwyspu Apenińskiego, czy raczej tych, którzy zabiorą nas do świata horroru z nocnym Rzymem w tle? Czy w tym roku w Waszych tekstach królować będzie tajemnica, czy też wesołe historie przygodowe? Podzielcie się z nami tym, jakie interesujące włoskie dzieła literackie odkryliście ostatnio!

Patronat nad wydarzeniem objęło Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cele konkursu: popularyzacja współczesnej literatury włoskiej, rozwój umiejętności interpretacji dzieł literackich i argumentacji.

Warunki uczestnictwa: w konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków I i II stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Recenzje mogą dotyczyć dowolnego włoskiego dzieła literackiego opublikowanego po 2000 r. Zachęcamy zwłaszcza do recenzowania książek wydanych przez patronów wydarzenia. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne, nigdzie niepublikowane wcześniej prace.

Recenzja musi zawierać:

– dane dotyczące autora, roku i miejsca wydania we Włoszech;

– w przypadku dzieł przetłumaczonych na język polski – dane dotyczące tłumacza, roku i miejsca wydania w Polsce;

– zarys tematyki dzieła;

– opinię na temat dzieła;

– dane dotyczące autora recenzji: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, adres e-mail.

Język: polski lub polski i włoski (przesłanie tekstu w obu językach będzie dodatkowym atutem)

Zalecenia edycyjne: długość min. 4 tys. znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

W ocenie tekstów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– oryginalność;

– umiejętność wyrażania własnej opinii i argumentacji;

– umiejętność odwoływania się do kontekstów literackich, kulturowych i historycznych;

– poprawność językowa.

Prosimy o nadsyłanie zapisanych w postaci pliku doc. i pdf tekstów na adres e-mail: italiamoul@wp.pldo 5 stycznia 2019 r.

Komisja konkursowa w ciągu kolejnych 7 dni wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia. Wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnego spotkania, którego dokładny termin zostanie podany na początku stycznia. Najlepsze teksty zostaną następnie opublikowane na łamach dwujęzycznego periodyku popularnonaukowego „ItaliAMO”. Informacje na temat konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.facebook.com/SKN.ItaliAMO/.

Organizator: SKN ItaliAMO UŁ