Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015. Awansowały łódzkie uczelnie.

55785e1552662_p

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015, Politechnika Łódzka jest najlepsza w regionie. Uniwersytet Łódzki dostał nagrodę za awans, Uniwersytet Medyczny najlepszy w publikacjach.

We wtorek ukazał się Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015, największe tego rodzaju zestawienie w Polsce, powiązane z Fundacją Edukacyjną Perspektywy oraz z kapitułą ekspertów pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wyniki rankingu publikowane są od 16 lat.

Najważniejszą częścią zestawienia jest Ranking Szkół Akademickich, obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju posiadające uprawnienia habilitacyjne lub minimum dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

87 uczelni sklasyfikowano na podstawie m.in. 8 głównych grup kryteriów. Są to: innowacyjność, umiędzynarodowienie, prestiż wśród pracodawców, potencjał naukowy, warunki kształcenia, prestiż wśród kadry akademickiej, publikacje naukowe oraz efektywność naukowa.

W 2015 r. na pierwszym miejscu znalazły się dwie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski.

Za najlepszą uczelnię w naszym regionie kapituła uznała Politechnikę Łódzką. PŁ jest na 11. pozycji w Polsce (awans z 12.), zaś w kategorii uczelni technicznych utrzymała swoje 4. miejsce. Czołowe kierunki tej uczelni (6. miejsce w kategorii polskich specjalności) to automatyka, robotyka i mechatronika, chemia, elektrotechnika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria produkcji oraz mechnika i budowa maszyn. Największa zaleta PŁ to innowacyjność (7. miejsce).

Uniwersytet Łódzki cieszy się z awansu na 16. miejsce (z 21.).[/b] W gronie polskich uniwersytetów także polepszył swoją pozycję – jest 6., a był 8. Te największe w rankingu skoki przyniosły specjalne wyróżnienie dla UŁ – nagrodę Awans 2015. Najlepsze kierunki studiów UŁ według twórców rankingu to filologie, języki obce i językoznawstwo, kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach oraz prawo (5. miejsce w kraju).

Uniwersytet Medyczny pozostał 17. uczelnią w Polsce oraz na 6. miejscu w swojej kategorii szkół wyższych kształcących na potrzeby służby zdrowia. Największy sukces w tegorocznym rankingu to uzyskanie pierwszej pozycji w jednej z głównych grup kryteriów – w publikacjach naukowych. Dwa kierunki – farmacja i lekarski – znalazły się na podium: na trzecim miejscu w Polsce.

W Rankingu Szkół Akademickich znalazły się także Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (pozycja 61 – 70, jak w notowaniu z 2014 r.) SAN występuje także jako 20. w kategorii uniwersytetów, chociaż formalnie dopiero ma plany się nim stać.

Kolejna nasza uczelnia w głównym rankingu to Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (pozycja 80+, jak przed rokiem).

Poza głównym rankingiem Perspektywy przygotowały także Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich, z których 18 ma także uprawnienia doktorskie, a cztery posiada uprawnienia do habilitacji (razem jest ich 70). W tym zestawieniu SAN zajmuje 7. miejsce (jak przed rokiem), pojawiają się także Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi (awans na 21. miejsce z 23.), AHE (spadek na 25. miejsce z 22. przed rokiem) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi (pozycja 61-70, przed rokiem 51 – 60).

Źródło: Dziennik Łódzki